"Fjends Portræt"

Pop up forårsudstilling i Søndercenteret.


"Kunst i Grønning"

laver pop up udstilling sammen med 

"Perron perron" i  lokalerne hvor det gamle

 "Kop og kand" lå.
Udstillingen vil være åben 

mandag til torsdag fra 

13.00 til 17.00 alle 

Og enkelte fredage lørdage når der er mulighed for det. 

Fredag til Søndag fra 13.00 til 17.00

kan man besøge vores faste udstilling på

Åkjærsvej 60, Grønning Roslev