"Fjends Portræt"

Fjends folkeblad bragte denne artikel 15. marts 2018

Tove fra Vroue tog Helger med på udstilling

BRITTA KRISTIANSEN

Det er fortrinsvis portrættet og havmaleriet, der har min store interesse.
Jeg startede for alvor med at male med akryl på lærred 2010.

Som billedkunstner er jeg stort set autodidakt.
Men et langt liv med forskellige erfaringer og nysgerrighed har givet mig kilden til
de ting, jeg laver.

- levede en del af min barndom og ungdom med kontakt
til et kunstnermiljø ved søen Racken i Värmland.
Et miljø jeg er vendt tilbage til gennem hele livet.
Det lærte mig at beundre den stil, jeg selv dyrker i dag.

Men inden jeg for alvor begyndte at male , skulle jeg ganske andre veje.
I min ungdom sejlede jeg i den danske handelsflåde verden rundt, som radiotelegrafist.
Derefter var jeg mange år lærer på AMU i elektronisk montage og IT og til sidst,
efter en omskoling til folkeskolen blev det undervisning her, der fyldte de sidste 7 år af mit arbejdsliv.

Har i dag stor glæde af den kontakt, jeg har med kunstnere på mange niveauer
I det Midstjydske. Og deltager gerne i arrangementer og kulturbegivenheder, der har med
billedkunst at gøre.
De efterhånden mange kunstudstillinger, jeg er deltager i,
giver også god feed back på det, jeg fremstiller.

se også kontakt

Billedet her er fra et 3 mds. ophold i Galicien, Spanien.