"Fjends Portræt"

Min løbebane

- levede en del af min barndom og ungdom med kontakt
til et kunstnermiljø ved søen Racken i Värmland, Sverige. 

Et miljø jeg er vendt tilbage til gennem hele livet.
Det lærte mig at beundre den stil, jeg selv dyrker i dag.

Men inden jeg for alvor begyndte at male , skulle jeg ganske andre veje.
I min ungdom sejlede jeg i den danske handelsflåde verden rundt, som radiotelegrafist.
Derefter var jeg mange år lærer på AMU i elektronisk montage og IT.  Til sidst og efter en omskoling blev det undervisning i folkeskolen, der fyldte de sidste 7 år af mit arbejdsliv.

Jeg har i dag stor glæde af god kontakt med kunstnere på mange niveauer
I det Midstjydske. Jeg  deltager gerne og ofte i arrangementer og kulturbegivenheder, der har med billedkunst at gøre i nærområdet. 
De efterhånden mange kunstudstillinger, det er blevet til, 
giver også god feed back på det, jeg fremstiller.

Det er fortrinsvis portrættet og havmaleriet, der har min store interesse.
Som billedkunstner er jeg stort set autodidakt og har for alvor malet siden 2010. Men et langt liv med erfaringer fra mange forskellige opgaver og miljøer samt en stor portion nysgerrighed er kilden til de ting, jeg laver.

I 2019 og 20 har jeg modtaget undervisning på Ranum Kunstskole. Hvor jeg har lært nogle vigtige greb  både i forhold til forståelse og håndtering af farve og teknik.

 - medlem af kunstnerforeningen FOKUS i Skive 

 - medlem af kunsnergruppen Kunst i Grønning
 - medlem af Fjends Kunstforening i Stoholm, Viborg. 
 - medlem af PerronPerron Skive
find mine kontakt-opysninger her.

Billedet her er fra  mit ophold i Galicien, Spanien 2013.