"Fjends Portræt"

Vroue Præstegård 2015.

En weekend i september udstillede jeg portrætter af vroueboere i konfirmandstuen i Vroue.
70 malerier.
Der var stor opbakning - og det var sjovt se de fremmødte både på væggen og in natura.